Welkom bij de PR Commissie van Boeren en Tuinders van Voorne-Putten

WEER “ON TOUR” IN 2022

AGENDA

[19/05/2022] Poldersportdag

[11/06/2022] Kom in de Kas

[13/08/2022] Fokveedag

[20/08/2022] Oogstdag Tinte

[03/09/2022] 100e Lampionoptocht!

in 2022 is er geen Bos en Burchtfair

Familie Poot

Groene Tint

MTS van Schie

Frank de Koning

Franke van Marrewijk

Globe Plant

Doelstelling van de commissie

Het in de ruimste zin van het woord de land- en tuinbouw op Voorne-Putten in positieve zin onder de aandacht brengen van de burger. Daartoe behoort als één van de belangrijkste activiteiten de jaarlijkse deelname aan de landelijke open dag “Kom in de Kas”. Verder is het streven van de commissie om vooral ook de jeugd te betrekken bij alles wat zich afspeelt op het boeren- en tuindersbedrijf.

Andere activiteiten van de pr. commissie zijn o.a. de Poldersportdag voor kinderen, gezonde snacks uitdelen bij avondvierdaagse en ons inzetten voor de Rockanjeschool in Ghana.

In de PR-commissie Land en Tuinbouw Voorne-Putten zitten vertegenwoordigers uit de akkerbouw, veeteelt en tuinbouw. De PR-commissie wordt financieel ondersteund door LTO Noord afdeling Voorne-Putten. Daarnaast krijgen we regelmatig donaties voor bepaalde projecten van het bedrijfsleven, waarbij de Rabobank een van onze vaste sponsoren is..

“Wij brengen u in de ruimste positieve zin van het woord de land- en tuinbouw op Voorne-Putten onder de aandacht.”

“Wij brengen u in de ruimste positieve zin van het woord de land- en tuinbouw op Voorne-Putten onder de aandacht.”

Doelstelling PR Commissie Boeren en Tuinders van Voorne-Putten.

Kom in de kas

Maak kennis met de agrarische sector op Voorne-Putten. Ontdek hoe paprika’s, aardappelen, komkommers en tomaten worden gekweekt. Bekijk de mooiste bloemen en aai de schattige lammetjes en kalfjes. Je beleeft niet alleen een ontzettend leuke dag, je leert ook nog van alles over het leven van boeren en tuinders..

Polder Sportdag

et is leuke en leerzame dag, georganiseerd voor schoolkinderen van groep 7, in de polders van Voorne-Putten. We hebben een parcours in de polder uitgezet langs akkerbouw, melkvee en tuinbouwbedrijven. Verdeeld in groepen gaan de kinderen bij deze bedrijven langs om te horen wat daar allemaal gebeurd.

Hoe wordt een koe gemolken maar ook hoe een aardappel groeit en van welke biet wordt suiker gemaakt.Ook komen de kinderen de jager met zijn hond tegen om uit te leggen wat voor werk hij doet in de polder.

Maar er zijn ook sportieve elementen zoals spijkerbroek hangen, hindernisbaan en een waterspel.

Fokveedag

De Fokveedag is een al bijna 60 jarig evenement wat gehouden wordt in Hellevoetsluis.Deze dag is begonnen met als hoofdzaak koeienkeuring, maar in de loop der jaren zijn er heel wat activiteiten bijgekomen.

Met onze kraam die gedecoreerd is met vele producten van Voorne & Putten willen wij de burger laten zien wat er op het eiland allemaal te krijgen is!

Tevens proberen wij door middel van een spel of quiz de bezoeker te vermaken waar een prijs aan vast hangt wat uiteraard ook weer met onze producten te maken heeft.

Lampionnen optocht

Al verschillende jaren neemt de Pr. commissie Boeren & Tuinders deel aan de lampionoptocht in Oostvoorne. Elke eerste zaterdag van september trekt een bonte stoet van wagens, fietsen en wandelaars door het dorp om hun bouwsels te tonen.Met een groep enthousiaste vrijwilligers beginnen we weken van te voren al met het bouwen van een wagen om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Met groente, bloemen en agrarische producten wordt de wagen de laatste dag versierd om zo te laten zien wat er groeit en bloeit op het mooie Voorne-Putten!

Bos- en Burchtfair

Sinds 2005 wordt deze Tuinfair gehouden op de Hofwei en Landgoed Mildenburg. Al vanaf het begin hebben wij meegedaan, samen met stichting Old Tafo. Er worden producten verzameld, gegeven door de Boeren en tuinders en op de fair verkocht. De opbrengst gaat in zijn geheel naar de Rockanjeschool in de stad Kumasi in Ghana.

Het is altijd een gezellige en drukke dag. Leden van de PR, boeren en tuinders en huisgenoten daarvan helpen spontaan mee met de verkoop.

Avond

4 daagse

Ieder jaar ondersteund de PR Commissei van Boeren en Tuinders Voorn-Putten de avondvierdaagse in Hellevoetsluis, Brielle en Rockanje.

Hier worden lekkere verse komkommers, tomaten, paprika en peen uitgedeeld. Dit smaakt goed bij alle lopers. Veel succes voor alle lopers. We zien jullie vast ondeweg.