Disclaimer, Privacyverklaring en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Privacyverklaring Boerenentuinders.nl

Privacyverklaring en AVG conform de Europese Privacywet. De website Boerenentuinders.nl heeft mede als doel om de persoonsgegevens van lezers te respecteren. In onderstaande verklaring laten wij weten op welke wijze de website Boerenentuinders.nl dit doet.

Contactgegevens Boerenentuinders.nl
Wilt u in contact komen met ons? Dat kan via info@boerenentuinders.nl.

Verwerking persoonsgegevens
De website Boerenentuinders.nl ontvangt GEEN persoonsgegevens van lezers middels Google Analytics. Via het dashboard van Boerenentuinders.nl kunnen wij onder andere bekijken hoeveel lezers de website bezoeken, hoeveel procent er uit welk land van de wereld komt, hoeveel procent welke browser gebruikt en welke berichten ze lezen. Deze informatie gebruiken we om het bezoek- en klikgedrag op Boerenentuinders.nl in kaart te brengen. Met deze informatie kunnen we onze website verder optimaliseren. Wij zien hierbij geen persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens
Wij verzamelen geen gegevens van onze websitebezoekers en Boerenentuinders.nl heeft ook niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers. Als u denkt dat er zonder toestemming toch persoonlijke gegevens zijn verzameld, neem dan contact op met ons op via info@boerenentuinders.nl dan kunnen wij de informatie verwijderen.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van de computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de site opnieuw bezoekt. Wij krijgen hieruit geen informatie, dit gaat volledig buiten ons om. Bovendien wordt er bij opening van de site elke keer een melding gegeven van cookies.

Sociale media knoppen 
Op Boerenentuinders.nl staan sociale media buttons. Door deze buttons kan je artikelen delen op een sociale media platform.  De meeste sociale media kanalen werken met cookies. Wij hebben geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de privacy verklaringen van de betreffende sociale media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Cookies uitschakelen en verwijderen 
U kunt cookies uitschakelen en verwijderen via je browserinstellingen. In de help-functie van uw browser kunt u vinden hoe u dit moet doen.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over de privacywet? Op de website Autoriteitpersoonsgegevens kunt u meer informatie over verkrijgen.

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien we deze graag tegemoet via info@boerenentuinders.nl.