Welkom bij de Boeren en Tuinders!

Doelstelling van de commissie is het in de ruimste zin van het woord de land- en tuinbouw op Voorne-Putten in positieve zin onder de aandacht brengen van de burger. Daartoe behoort als één van de belangrijkste activiteiten de jaarlijkse deelname aan de landelijke open dag “Kom in de Kas”. Verder is het streven van de commissie om vooral ook de jeugd te betrekken bij alles wat zich afspeelt op het boeren- en tuindersbedrijf.

Andere activiteiten van de pr. commissie zijn o.a. de Poldersportdag voor kinderen, gezonde snacks uitdelen bij avondvierdaagse en ons inzetten voor de Rockanjeschool in Ghana.

In de PR-commissie Land en Tuinbouw Voorne-Putten zitten vertegenwoordigers  uit de akkerbouw, veeteelt en tuinbouw. De PR-commissie wordt financieel ondersteund door LTO Noord afdeling Voorne-Putten. Daarnaast krijgen we regelmatig donaties voor bepaalde projecten van het bedrijfsleven, waarbij de Rabobank een van onze vaste sponsoren is.

Doelstelling van de commissie is het in de ruimste zin van het woord de land- en tuinbouw op Voorne-Putten in positieve zin onder de aandacht brengen van de burger.